Obec Mnichov

Obec Mnichov

Proveden zdravotní a redukční řez. Byly odstraněny suché větve a větve zasahující do fasády kapličky.