Odkazy na zajímavé dokumenty a důležité stránky

http://ceskyles.ochranaprirody.cz/ CHKO Český les.

http://drusop.nature.cz/portal/ Ústřední seznam ochrany přírody.

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie Strategie přizpůsobení se klimatu v podmínkách ČR.