Stromolezecké práce

Provádíme komplexní péči o stromy. Počínaje komparativním (srovnávacím) řezem u vysazených stromů až po péči o senescentní stromy.

previous arrow
next arrow
Slider
 

Řezy stromů

Řez komparativní (srovnávací)

Komparativní řez je součástí výsadby stromu. Účelem tohoto řezu je dosažení rovnováhy mezi kořenovým systémem a asimilačním aparátem v koruně stromu.

Řez výchovný

Účelem výchovného řezu je utvořit konečnou architekturu stromu, provádí se u vysazených stromů až do věku přibližne patnáct let. Při tomto řezu se také zvedá podjezdná a podchodná výška, je-li to v dané lokalitě potřeba.
Opakovným výchovným řezem v mládí stromu lze docílit toho, že nebude docházet k defektům na velkých kosterních větveních. Tyto defekty mohou představovat značné bezpečností riziko a jejich náprava bývá nákladná a složitá.

Řez bezpečnostní

Cílem řezu je zajištění provozní bezpečnosti stromu. Odstraňují se zejména suché větve.

Řez zdravotní

Zdravotním řezem se zabezpečuje dlouhodobá funkce a perspektiva stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Je to komplexní řez, který zahrnuje i řez bezpečnostní. Často se kombinuje s některou z lokálních redukcí.

Lokální redukce

Lokální redukcí se zabraňuje kontaktu stromu s překážkou (např. elektrické vedení, budova).

Obvodová redukce

Účelem obvodové redukce je snížení těžiště a zmenšení náporové plochy koruny stromu.

Stabilizace sekundární koruny

Tímto druhem řezu se provádí stabilizace přerostlé sekundární koruny. Sekundární koruna často vzniká zanedbáním péče při tvarování korun stromů.

Bezpečnostní vazby

Dynamické vazby

Instalují se do korun stromů s defektním, zejména tlakovým větvením. Jejich účel je zachytit špičky napětí při pohybu větví. Dynamickou vazbu je potřeba kontolovat v předepsaných intervalech, aby správně plnila svůj účel.

Statické vazby

Úkolem statické vazby je pevné spojení jištěných větví bez umožnění jejich pohybu.