Hodnocení stromů

Hodnocení stavu stromů v mimolesním prostředí je odborná činnost skládající se z analýzy široké škály faktorů.

Předmětem hodnocení stavu stromů je získání aktuálních údajů o tzv. základních plochách (tj. růstovém stanovišti) a detailní průzkum stromů, které na těchto základních plochách rostou.

previous arrow
next arrow
Slider

 

Vlastníkům stromů nabízíme zpracování:

  1.  Základní inventarizace – slouží vlastníkům jako soupis a identifikace stromů (tj. určení druhu stromu, zakreslení jeho polohy v mapě změření výšky, obvodu kmene a ostatních dendrometrických údajů).
  2. Dendrologického průzkumu – který poskytuje informace ze základní inventarizace plus další údaje nezbytné pro stanovení vhodné technologie ošetření stromů a navržení systému efektivního plánování péče ISAT (Integrated System for Assessing Trees).
  3. Specializovaných průzkumů – které jsou nadstavbou dendrologického průzkumu a slouží k získání dalších specifických informací o stromech (např. biomechanická a bezpečnostní analýza stromu, průzkum kořenové zóny, oceňování dřevin atd.).

Dále provádíme revize stávajících bezpečnostních vazeb a ostatních stabilizačních systémů (dynamické a statické vazby korun, obruče kolem kmenů a podpěry stromů).

Tyto činnosti se řídí odbornými arboristickými standardy:

SPPKA_01-001_2018 HODNOCENI_STAVU_STROMU a
SPPKA A02-004:2017 BEZPEČNOSTNÍ VAZBY A OSTATNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY

vydanými Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovi univerzity v Brně.