Konzultační činnost

Naše konzultační činnost spočívá především v odborném poradenství v oblasti plánovaní péče o veřejnou zeleň.

Majitelům stromů pomáháme hospodárně využívat vlastní finanční prostředky na údržbu stromů a aktivně vyhledáváme a pomáháme s vyřizováním adekvátních dotačních titulů.

Odborné poradenství poskytujeme též zaměstnancům veřejné správy, například posudkovou činností.

Rádi s Vámi zkonzultujeme též zadržování vody v krajině a zlepšování vodní bilance rostlin v rámci strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Výroční zpráva Arboretum Domažlice 2015